Probleemgedrag bij je hond: wat kun je daaraan doen?

Corrigeren van probleemgedrag bij de hond of bij de mens?

Als een hond probleemgedrag vertoont, dan is dat vrijwel altijd mede veroorzaakt door het gedrag van de mens.
Een hond is onvoorwaardelijk trouw en loyaal, ongeacht hoe hij behandeld wordt.
Doordat je als mens vanuit onhandigheid of onwetendheid verkeerd omgaat met je hond, ontstaat er een vicieuze cirkel van negatief gedrag en onbegrip.

probleemgedrag bij hond of mens?

De eerlijke waarheid is, dat meestal eerst het gedrag van de mens gecorrigeerd moet worden, om het probleemgedrag van de hond op te lossen.
En dat is vaak makkelijker dan je denkt.
Want omdat een hond totaal aanwezig is in het hier en nu, reageert een hond direct positief op nieuw, positief gedrag van de mens.

Het positieve effect van inzicht in het wezen van je hond

Natuurlijk kun je contact opnemen met een dierentolk, om je hond beter te leren begrijpen. En dat zal zeker jullie relatie verbeteren en verdiepen. Het is altijd fijn voor een dier om gehoord te worden.
Zo kan je hond je vertellen waardoor hij of zij zich gekwetst voelt en onbegrepen door de omgeving.

Tegelijk is het net zo belangrijk dat jij als mens inzicht krijgt in het wezen van je huisdier, in dit geval van je hond. Daarvoor hoef je niet perse naar een hondenschool, of een speciale hondentrainer of hondentherapeut. Het aanbod van hondentherapeuten wordt steeds groter, naarmate zich in onze samenleving steeds meer probleemgedrag tussen hond en mens manifesteert.
Mijn advies is om eerst eens bij jezelf te beginnen en je kennis van de belevingswereld van je hond te vergroten met 1 boek, waar alles in staat wat je moet weten. 

Het goede nieuws: 1 boek is genoeg

jos oosting

Natuurlijk zijn er eindeloos veel boeken geschreven over honden, interessant voor een hondentrainer, maar niet voor een mens die gewoon een goede relatie wil met zijn of haar hond. Al die verschillende benaderingen en adviezen stichten vooral veel verwarring.
Een hond houdt van eenduidig en consequent gedrag van zijn mens. Daarvoor is een helder en liefdevol boek beschikbaar: Door de Ogen van de Hond, geschreven door Jos Oosting.
De basis van deze benadering is een zachte methode van belonen van gewenst gedrag en negeren van ongewenst gedrag.

Uitgangspunt in dit boek is niet het probleemgedrag van de hond, maar het antwoord van de mens daarop, in de vorm van het uitoefenen van een natuurlijk leiderschap als mens, als leider van de roedel in huis.
Als je de kennis uit dit boek gaat toepassen, zul je zeker een harmonieuzere relatie met je hond krijgen en een diepgaande liefdevolle band.
En eigenlijk heb je dan aan 1 boek genoeg.

drs. Mijk Cappenberg
06-81134419

dierentolk mijk cappenberg